รายการสินค้า / วัสดุเหลือที่ต้องการซื้อที่มาจากของเหลือใช้จากโรงงานอื่น (Want To Buy)
หมวดหมู่สินค้า เครื่องหนังและรองเท้าหมวดหมู่สินค้า เครื่องหนังและรองเท้า
หมวดหมู่สินค้า สิ่งทอ เสื้อผ้าหมวดหมู่สินค้า สิ่งทอ เสื้อผ้า
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรมหมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม

รายการสินค้า : บริษัท นิโอ แอพพาเรล จำกัด

ระบบได้ทำการส่งคำขอของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-751-3558
อีเมล์ somsakulttn@gmail.com