รายการสินค้า / วัสดุเหลือใช้ในโรงงานที่ต้องการประกาศขาย (Want To Sell)
หมวดหมู่สินค้า เครื่องหนังและรองเท้าหมวดหมู่สินค้า เครื่องหนังและรองเท้า
หมวดหมู่สินค้า สิ่งทอ เสื้อผ้าหมวดหมู่สินค้า สิ่งทอ เสื้อผ้า
หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรมหมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรม

รายการสินค้า : ไฮบิวรี่

 • เชิ้ตแขนยาวผู้ชาย

  1. เชิ้ตแขนยาวผู้ชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-07396
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: # 1429086
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 50 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 565 พิเศษ ฿530
  7%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  2. เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05625
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #1329085
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 465 พิเศษ ฿420
  10%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  3. เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05624
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #1329085
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 465 พิเศษ ฿420
  10%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  4. เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05318
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #1329081
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 50 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 465 พิเศษ ฿455
  3%
 • #141807/7S-2XL@479.-3XL@529.-

  5. #141807/7S-2XL@479.-3XL@529.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05317
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #141807/7
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 479 พิเศษ ฿469
  3%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  6. เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05289
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #134536
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 495 พิเศษ ฿475
  5%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  7. เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05288
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #134536
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 495 พิเศษ ฿450
  10%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  8. เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05287
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #134536
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 50 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 495 พิเศษ ฿450
  10%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  9. เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05285
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #134536
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 495 พิเศษ ฿450
  10%
 • #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  10. #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05283
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #3329025
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 399 พิเศษ ฿350
  13%
 • #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  11. #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05282
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #3329025
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 50 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 399 พิเศษ ฿350
  13%
 • #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  12. #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05280
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #3329025
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 399 พิเศษ ฿350
  13%
 • #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  13. #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05278
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #3329025
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 399 พิเศษ ฿350
  13%
 • #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  14. #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05269
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #3329025
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 399 พิเศษ ฿350
  13%
 • #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  15. #3329025 S-2XL@399.-3XL@450.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05266
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #3329025
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 0 พิเศษ ฿0
  0%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้ชาย

  16. เชิ้ตแขนยาวผู้ชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05228
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #141806/2
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 479 พิเศษ ฿450
  7%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้ชาย

  17. เชิ้ตแขนยาวผู้ชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05227
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #141543/4
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 655 พิเศษ ฿630
  4%
 • #1419056/13 S-2XL@540.-

  18. #1419056/13 S-2XL@540.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05226
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #1419056/13
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 540 พิเศษ ฿520
  4%
 • #142544/4 S-2XL@655.-

  19. #142544/4 S-2XL@655.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05225
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #142544/4
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 0 พิเศษ ฿630
  0%
 • #1429060/12 S-2XL@535.-

  20. #1429060/12 S-2XL@535.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05224
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #1429060/12
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 0 พิเศษ ฿520
  0%
 • #1429034/12 S-2XL@535.-

  21. #1429034/12 S-2XL@535.-

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05223
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #1429034/12
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 535 พิเศษ ฿520
  3%
 • เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  22. เชิ้ตแขนยาวผู้หญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-05221
  ยี่ห้อ: HIGHBURY   รุ่น: #134536/0
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 495 พิเศษ ฿450
  10%
 • เชิ้ตแขนยาว

  23. เชิ้ตแขนยาว

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02850
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1429056-12-529
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 529 พิเศษ ฿490
  8%
 • เชิ้ตแขนยาวหญิง

  24. เชิ้ตแขนยาวหญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02514
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1318O8L-13#399B 3XL449B
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 30 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 399 พิเศษ ฿350
  13%
 • เชิ้ตแขนยาวหญิง

  25. เชิ้ตแขนยาวหญิง

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02513
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1318O8L-13#399B 3XL449B
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 30 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 399 พิเศษ ฿350
  13%
 • เชิ้ตแขนสามส่วน

  26. เชิ้ตแขนสามส่วน

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02503
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 3329028_3
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 30 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 399 พิเศษ ฿350
  13%
 • เชิ้ตแขนยาวชาย

  27. เชิ้ตแขนยาวชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02499
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1449050T-3-499-
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 50 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 499 พิเศษ ฿450
  10%
 • เชิ้ตแขนยาวชาย

  28. เชิ้ตแขนยาวชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02498
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1449049T-5-499
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 499 พิเศษ ฿450
  10%
 • เชิ้ตแขนยาวชาย

  29. เชิ้ตแขนยาวชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02497
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1429058-16-529-700
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 50 ตัว
  ปกติ 529 พิเศษ ฿450
  15%
 • เชิ้ตแขนยาวชาย

  30. เชิ้ตแขนยาวชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02496
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1429056-12-529
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 529 พิเศษ ฿499
  6%
 • เชิ้ตแขนยาวชาย

  31. เชิ้ตแขนยาวชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02424
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1419056-2-529
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 50 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 529 พิเศษ ฿490
  8%
 • เชิ้ตแขนยาวชาย

  32. เชิ้ตแขนยาวชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02423
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 141514-5-
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 10 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 585 พิเศษ ฿500
  15%
 • เชิ้ตแขนยาวชาย

  33. เชิ้ตแขนยาวชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02422
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 141506B-6-595
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 595 พิเศษ ฿520
  13%
 • เชิ้ตแขนยาว ชาย

  34. เชิ้ตแขนยาว ชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02421
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 141506B-2-595-
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 595 พิเศษ ฿520
  13%
 • เชิ้ตแขนยาวชาย

  35. เชิ้ตแขนยาวชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02420
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 141505B-9-595-
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 0 พิเศษ ฿550
  0%
 • เชิ้ตชาย

  36. เชิ้ตชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02382
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 141518T
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 20 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 565 พิเศษ ฿500
  12%
 • เชิ้ตชาย

  37. เชิ้ตชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02380
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1429054-9#529 3XL589B
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 0 พิเศษ ฿480
  0%
 • เชิ้ตชาย

  38. เชิ้ตชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02379
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 1419056-11#529B 3XL580B
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 1,419,056 พิเศษ ฿529
  100%
 • เชิ้ตชาย

  39. เชิ้ตชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02378
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 142533-7#695 3XL755B
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 0 พิเศษ ฿650
  0%
 • เชิ้ตชาย

  40. เชิ้ตชาย

  รหัสสั่งซื้อ : TTN00-02377
  ยี่ห้อ: highbury   รุ่น: 141528-2
  ประเภท: สินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods)
  Stock: 100 ตัว
  พร้อมขาย (For Sale)
  ปกติ 585 พิเศษ ฿530
  10%

ระบบได้ทำการส่งคำขอของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-751-3558
อีเมล์ somsakulttn@gmail.com